Alsan Flashing Jardin

Alsan Flashing är ett unikt, patenterat, enkomponents flytande tätningssystem som är färdigt att användas och består av polyuretanharts och en höggradig SBS-elastomerbitumen som behåller sin flexibilitet.

Alsan Flashing är rotbeständigt och har ett antal användningsområden inte enbart för kanttätning utan även för att skapa en perfekt vattentät yta på alla takdetaljer, t.ex. stuprör, kupoler, skorstenar, ventileringstrummor, avlopp, takkantsektioner etc.

Alsan Fashing flytande tätskikt täcks av Sopremas 10-årsgaranti omfattande material- och följdskador i samband med materialfel eller fel i utförandet.

Finns även som ”Alsan Patch” för punktinsatser vid läckage!

symboler

Dokument

Sopradére Quick primer

Väldigt snabbtorkande!

Appliceras kall och ger ökad vidhäftning för bitumenbaserade tätskiktsmembran.

Förpackningsstorlek 25L

symboler

Dokument

AQUADERE vattenbaserad primer

Appliceras kall för att öka vidhäftningen av bitumenbaserade tätskiktsmembran. Kan även användas för behandling av nedgrävda väggar och grunder.

Förpackningsstorlek 25L

symboler

Dokument

Curnoir

Dokument

Sopramastic 200

Tack vare sin användarvänlighet är Sopramastic 200 idealisk för att fylla på sprickor eller punkterade tätdkikt vid läckage. Produkten har utmärkt vidhäftning på de flesta ytor och kan även appliceras vid viss fuktighet. Då produkten är bitumenbaserad är den idealisk att använda på i kombination med takpapp

200 ml tuber 20 st tuber/kartong

Tiger Rubber

Tixotrop gummiasfaltmassa avsedd för tätning vid takbrunnar, rännor, anslutningar mellan plåt- och papptak etc. Kan även användas som bullerdämpning och rostskydd på fordon.

Material. Syntetiskt gummi, oxiderade asfalter och fyllnadsfiber.

Bruksegenskaper. Brytpunkt enligt Fraass: ca -30°C. Mjukpunkt enligt KoR: +95°C. Applicerbar även vid kyla.

Dokument

Båknol Takmassa

Gummiasfaltmassa avsedd för underhåll av papp- och plåttak. Aven avsedd för klistring av glasfiberväv vid tätning av läckande papptak.

Material. Syntetiskt gummi, oxiderade asfalter och fyllnadsfiber.

Bruksegenskaper. Brytpunkt enligt Fraass: ca -30°C. Mjukpunkt enligt KoR: +95°C.

Sundahus-logo-1-47x50   Byggvarubedomningar-logo-1-333x50

Dokument

Båknol Tak-Klister

Avsett för skarvklistring av pappvådernas överlägg vid enkeltäckning och för underlagspapp.

Dokument

Båknol Primer

Tunnflytande gummiasfaltlösning avsedd för fuktisolering av betongmurar, murverk, bjälklag etc. Lämplig även som primer för mycket uttorkad takpapp då denna skall behandlas med Båknol Takmassa som ytskydd.

Material. Lika Båknol Kallasfalt men med något högre halt av lösningsmedel.

Bruksegenskaper. Brytpunkt enligt Fraass: ca -30°C. Mjukpunkt enligt KoR: +95°C. Lättstruken även vid kyla.

Dokument

Båknol Tätpasta

Gummiasfaltmassa avsedd för tätning vid tak- och golvbrunnar, kulvertar m m samt för lagning av yttertak.

Material. Syntetiskt gummi, oxiderade asfalter och fyllnadsfiber.

Bruksegenskaper. Brytpunkt enligt Fraass: ca -30°C. Mjukpunkt enligt KoR: +95°C. Tillsats av vätmedel ökar vidhäftningen även på våta ytor.

Dokument
Copyright 2020 Titantak AB | Brandson AB - Digital ByråSitemap