Sopralene MF 5500

Används vid enlagstäckning eller som övre lag i en flerlagstäckning vid nybyggnation samt renovering. Den består av SBS-elastomerbitumen med en stomme av non-woven fiber av polyesterkomposit. Undersidan är täckt med termogjutbar film, och ovansidan med skiffergranulat.

Uppfyller kraven på brandteknisk klass Broof (T2). Är godkänd av SITAC, BASTA, BYYGVARUBEDÖMNING och SUNDAHUS.

Sopralene MF 5500 täcks av en 15 årsgaranti omfattande material och följdskador i samband med materialfel eller fel i utförandet. Av erfarenhet vet vi att tak med Sopralene MF 5500 har en livslängd på mer än 30 år.

symboler

Dokument

Sopralene MF 5000

Används vid enlagstäckning eller som övre lag i en flerlagstäckning vid nybyggnation och renovering. Den består av SBS-elastomerbitumen med en stomme av non-woven fiber av polyesterkomposit. Undersidan är täckt med termogjutbar film och ovansidan med skiffergranulat.

Uppfyller kraven på brandteknisk klass Broof (T2). Är godkänd av SITAC, BASTA, BYYGVARUBEDÖMNING och SUNDAHUS.

Sopralene MF 5000 täcks av en 15 årsgaranti omfattande material och följdskador i samband med materialfel eller fel i utförandet. Av erfarenhet vet vi att tak med Sopralene MF 5000 har en livslängd på mer än 30 år.

symboler

Dokument

Sopralene Garden 5800

Sopralene Garden består av antirotbehandlad SBS-elastomerbitumen med en stomme av non-woven fiber av polyesterkomposit. Undersidan är täckt med termogjutbar film och ovansidan med skiffergranulat.Denna produkt är speciellt framtagen som inbyggt tätskikt under gröna tak.

Är godkänd av SITAC, BASTA, BYYGVARUBEDÖMNING och SUNDAHUS.

Soprema inbyggda tätskikt täcks av en 10-årsgaranti omfattande material- och följdskador i samband med materialfel eller fel i utförandet. Av erfarenhet vet vi att tak med Sopralene Optima Garden 5800 har en livslängd på mer än 30 år.

symboler

Dokument
Copyright 2020 Titantak AB | Brandson AB - Digital ByråSitemap